12"cyklar finns i olika färger.
Crescent och Apollo 800-1000kr.
Kom in och se vårt utbud eller ring om ni vill ha specifik färg.